สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือซาข้าวหอมมะลิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                           กลับหน้าหลัก

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.     ประจำปี ๒๕๕๖

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

วัด