วัดหนองใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ประวัติความเป็นมา   นับตั้งแต่มีการพบพระพุทธรูปพระประธาน (หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล)  มีชุมชนย้ายเข้ามาอยู่ และบูรณะวัดให้เจริญสืบมา  วัดหนองใหญ่มีเนื้อที่ตั้งวัดจำนวน ๗ ไร่ ๓ งาน ๐.๒ ตารางวา  ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมการศาสนา  เมื่อปี พ.ศ ๒๔๒๘   ได้รับพระราชทานวิสุงคาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๙   (ปัจจุบันคือสำนักงานพระพุทธศาสนา)

              วัดหนองใหญ่ ปัจจุบัน  ๑. เป็นสำนักงานเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ  ๒. มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม / แผนกธรรม บาลี  ๓. เป็นศูนย์อบรม ลานธรรมลานวิถีไทย (ลานบุญลานปัญญา ของกรมการศาสนา)

 

          เพราะดินแดนอีสานเป็นบ้านเกิด เมื่อครั้งสมัยก่อนผู้คนทั้งหลายพากันเรียกว่าดินแดนแห่งความแห้งแล้ง และผู้คนในยุคสมัยนั้นเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว ด้วยความยากจนจึงพากันทิ้งไร่ทิ้งนา ปล่อยให้พ่อแม่ คนเฒ่าคนแก่อยู่บ้าน แล้วพากันเดินทางเข้าไปหางานทำในสถานที่ ที่คนทั้งหลายเขามักเรียกว่า "เมืองศิวิไลซ์" กรุงเทพมหานคร  เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา สมัยรุ่นฯ ผู้เเขียนเองก็เป็นเช่นนั้น กาลเวลาที่ผ่านไปเรื่อยฯ ประสบการณ์ต่างฯที่ได้เรียนรู้ จึงสามารถที่จะพูดได้ว่า "ไม่มีสถานที่แห่งใดที่จะให้ความอบอุ่นเท่ากับอีสาน บ้านเกิดของเรา" ได้เห็นความงดงามของประเพณีอีสานบ้านเฮา ทั้งมีความเคารพในพระอาจารย์ (พระครูโกศลบวรกิจ)อยู่มาก จึงขอบูชาในผู้มีพระคุณ ด้วยเรื่องราวของ  ประเพณีชาวอีสาน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่

 

        สวดมนต์ข้ามปี 31 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561  ณ วัดหนองใหญ่  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ดูภาพเพิ่มเติม

ดูภาพเพิ่มเติมดูภาพเพิ่มเติมดูภาพเพิ่มเติม
 

        สรงน้ำผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2560  ณ วัดหนองใหญ่  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด ดูภาพเพิ่มเติม

ดูภาพเพิ่มเติมดูภาพเพิ่มเติมดูภาพเพิ่มเติม
 

รวมภาพกิจกรรม

ชุมชนคุณธรรม 2560ชุมชนคุณธรรม 2560บุญสรงกู่ 2560
 

ตำบลโพธิ์ทอง

ตำบลบ้านบาก

ตำบลศรีสมเด็จ

ตำบลหนองใหญ่

ตำบลเมืองเปลือย

ตำบลหนองแวงควง

ตำบลโพธิ์สัย เขต

ตำบลโพธิ์สัย เขต

ตำบลสวนจิก เขต

ตำบลสวนจิก เขต

 

รายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี

รายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นโท

รายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นเอก

รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท

รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ. ๑ -  ๒

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ.

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ.

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ.